Technická inšpekcia bytov

Cena za službu Technická inšpekcia bytov:

Technická inšpekcia bytov a nehnuteľností

Cenová ponuka za službu Technická inšpekcia bytov a rodinných domov je stanovená na základe veľkosti a zložitosti predmetnej nehnuteľnosti. V prípade osobitných požiadaviek vieme vypracovať cenu individuálne.  .