Cenník

Ponúkame vám profesionálny stavebný dozor, inžinierske konzultácie a technickú inšpekciu, aby sme zabezpečili bezpečnosť a kvalitu vašich projektov. Sme zameraní na detaily a efektívne riadenie projektov, čo nám umožňuje poskytovať vysoko hodnotné služby za výhodne ceny. Prehľad našich cenníkov pre jednotlivé služby nájdete nižšie.

Stavebný dozor

Cena za stavebný dozor určuje individuálne podľa zložitosti technického prevedenia stavby. Neváhajte nás kontaktovať pre bližšie špecifikovanie ceny.

Technický dozor investora

(Nepretržitá kontrola stavby počas celej výstavby)

Technický dozor investora nepretržite kontroluje prebiehajúce stavebné práce a stará sa o celkový management stavby. Cena za takúto službu sa určuje individuálne podľa zložitosti technického prevedenia stavby. Neváhajte nás kontaktovať pre bližšie špecifikovanie ceny.

Inžinieringové služby (Inžiniering a poradenstvo)

Cenová ponuka za inžinieringové služby a v tom zarátané poradenstvo v oblasti stavebných procesov a povolení) je vždy individuálna, záleží hlavne od rozsahu dopytovaných služieb (oznámenie o drobnej stavbe, územné rozhodnutie,stavebné povolenie, kolaudácia, stavebné povolenia a vyjadrenia technickej inšpekcie pre potreby zavádzanie technológie a technologických prvkov

Technická inšpekcia bytov

Technická inšpekcia bytov a nehnuteľností.
Cenová ponuka za službu Technická inšpekcia bytov a rodinných domov je stanovená na základe veľkosti a zložitosti predmetnej nehnuteľnosti. V prípade osobitných požiadaviek vieme vypracovať cenu individuálne.  .