Služby

Špecializujeme sa na výkon činnosti stavebného a technického dozoru na všetkých druhoch pozemných stavieb a na technickú inšpekciu bytov a rodinných domov v rámci miest Trnava, Bratislava a Trenčín a ich pridružených okresov. 

Stavebný dozor

 

Inžiniering

Technická inšpekcia bytov a rodinných domov

Projektový manažment