Technická inšpekcia bytov a rodinných domov

V rámci služby nazývanej technická inšpekcia pre rodinné domy a byty ponúkame odborné previerky týchto budov. Cieľom inšpekcie je odhaliť nedostatky objektu a navrhnúť možné riešenia problému tak, aby odstránenie problému bolo trvalé a ekonomicky výhodné. Vieme, že každá nehnuteľnosť môže skrývať poruchy a nedostatky, ktoré užívateľ na prvý pohľad nevidí. A práve z tohto dôvodu je vykonávaná technická inšpekcia, ktorá ponúka nezávislý pohľad odborníka. Inšpektor podrobne preskúma a profesionálne zhodnotí objekt, aby ste sa pri investovaní do nehnuteľnosti vyhli zbytočným nákladom.

Na základe našich niekoľkoročných skúseností musíme žiaľ povedať, že existuje množstvo nekvalitne odvedených stavebných prác, a preto je pre vás, ako investora mať na svojej strane odborníka, ktorý vám pomôže predvídať možné budúce náklady. V rámci tejto nami ponúkanej služby realizujeme:

  • kontrolu stavebných prác,
  • vyhodnotenie stavu rekonštruovaných stavieb a novostavieb,
  • špecializáciu na bytové jednotky a rodinné domy.

V čom spočíva technická inšpekcia

Technická inšpekcia spočíva v preverení stavby po technickej a estetickej stránke ako aj možnosti jej ďalšieho využitia. Kontrolujú sa prvky priamo vystavené škodlivým vplyvom prostredia alebo faktorom vyplývajúcim z užívania stavby. Najčastejšie v rámci inšpekcie kontrolujú:

  • vonkajšie vrstvy vonkajších priečok, prvky vonkajších stien, balkóny, balustrády a lodžie,
  • zariadenia pripevnené na stenu alebo strechu budovy,
  • strešná krytina,
  • inštalácie ústredného kúrenia a teplej vody,
  • protipožiarne zariadenia,
  • prvky kanalizačného systému či
  • plynové inštalácie a komínové kanály, akými sú vetranie, dym a spaľovanie.

Ako sme vyššie spomenuli, technická inšpekcia spočíva v kontrole prvkov budovy a zariadení. Kontrole podliehajú aj inštalácie a zariadenia na ochranu životného prostredia, plyn, elektrina, systémy ochrany pred bleskom a komínové prieduchy. Vonkajší vzhľad budovy, jej estetika a okolie budovy sú predmetom kontroly, ktorá je tiež povinná a často sa na ňu neberie ohľad. 

 

Prečo si vybrať nás na technickú inšpekciu?

Sme odborníci, ktorí pravdivo a odborne poukážu na poruchy a riziká, ktorých oprava môže stáť tisíce. Vďaka našim službám získate také odborné hodnotenie nehnuteľnosti, vďaka ktorému na jej kúpe neprerobíte.

Okrem odbornej inšpekcie naši špecialisti zrealizujú pre vás stavebný dozor v meste Bratislava, v meste Trnava, v Trenčíne a ich okolí. Zaoberáme sa aj inžinieringom, v rámci, ktorého pre vás zabezpečíme vybavenie povolení pre rodinné domy a iné stavby a zrealizujeme pre vás aj projektový manažment stavieb.