Inžiniering

Špecializujeme sa na inžinieringové služby na všetkých druhoch pozemných stavieb. Tieto služby vieme zrealizovať v rámci miest Trnava, Bratislava a Trenčín a ich pridružených okresov.

Vyriešime pre vás všetky potrebné povolenia súvisiace s výstavbou vašej nehnuteľnosti. Sme odborníci vo vybavovaní:

  • stavebného povolenia alebo ohlásenia drobnej stavby či stavebných úprav,
  • územného rozhodnutia,
  • kolaudačného rozhodnutia.

Inžiniering od A po Z

Naša spoločnosť urobí všetko pre vaše pohodlie a úsporu času. Všetku byrokraciu od A po Z zabezpečíme za vás. Vyplníme žiadosti a formuláre a podáme ich vo vašom mene na príslušné úrady a inštitúcie. Vďaka nám ušetríte nielen čas, ale vyhnete sa aj nákladom, ktoré by vznikli pri kompletizácii stavebnej alebo kolaudačnej dokumentácie a nákladom súvisiacim s časom, ktorý strávite prípravou tejto byrokracie.

Spolupracujeme s geodetmi a architektmi, ktorí pripravujú mapy a výkresy potrebné na získanie stavebného povolenia. Podmienky pripojenia získavame od dodávateľov. Na konci celého procesu vyzdvihneme stavebné povolenie a odovzdáme ho investorovi. Po dokončení stavby zabezpečíme všetky potrebné dokumenty k vydaniu kolaudačného rozhodnutia. Konania na získanie podmienok výstavby a stavebného povolenia vedieme od samého začiatku, to znamená, od prijatia objednávky od investora až po oznámenie termínu začatia stavby predložené stavebnému dozoru. Nezáleží na tom či investori už nejaké dokumenty majú alebo nemajú žiadne. Našou úlohou je získať všetky dokumenty potrebné na získanie stavebného povolenia a následného kolaudačného rozhodnutia.

 

Efektívnosť inžinieringu

Cieľom nášho tímu je optimalizovať celý proces získania stavebného povolenia a kolaudačného rozhodnutia. Disponujeme potrebnými znalosťami o jednotlivých dokumentoch požadovaných úradmi, čo nám výrazne pomáha minimalizovať čas potrebný na získanie konečných rozhodnutí o začatí výstavby alebo kolaudácii. Všetky znalosti a skúsenosti sme získali počas niekoľkoročného pôsobenia v tejto oblasti. To všetko nám umožňuje konať efektívne a rýchlo.

Náplňou našej služby je nielen konať efektívne, ale aj pravidelne informovať investora o tom, ako celý proces vybavovania povolení prebieha. Takto je každý investor nepriamo zapojený do celého procesu. Je jedno, v akej fáze sa nachádzate, vieme vám pomôcť vždy, pretože náš tím poskytuje odbornú pomoc v každej fáze postupu.

Okrem inžinieringu naši špecialisti zrealizujú pre vás stavebný dozor v meste Bratislava, v meste Trnava, v Trenčíne a ich okolí. Vybavíme pre vás povolenia pre rodinné domy a iné stavby a zrealizujeme aj projektový manažment stavieb.